Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je jedna z dávek, která je zahrnuta v pomoci v hmotné nouzi. Smí o ní požádat jednotlivec nebo celá rodina, ale bezpodmínečně musí prokázat, že skutečně po zaplacení bydlení nemají žádné finance na živobytí. A přitom nemáte možnost získat příjem a to nejen výdělkem, ale ani prodejem majetku či pronájmem nemovitostí.   Kdo rozhoduje o výši příspěvku na živobytí? Úředníci z Úřadu práce, pod který spadáte. A na rozdíl od jiných sociálních dávek je nebudou zajímat jen vaše příjmy, ale i váš majetku a příjmy rodičů či samostatně výdělečných dětí, pokud žijete ve společné domácnosti.  Žádost na příspěvek na živobytí si můžete vyzvednou na ÚP nebo vyplnit online a poté vytisknout na portálu mpsv.cz. Pokračování

Nárok na sociální dávky

Sociální dávka patří občanovi v hmotné nouzi a fyzickým osobám, které se s občanem společně posuzují, pro zajištění základních životních podmínek. Poskytují se tři základní sociální dávky - doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc. Pokračování