Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská a rodičovská dovolená se velmi často zaměňuje. Mnoho žen si myslí, že při narození dítěte mají automaticky nárok na „mateřskou“. Ale není tomu tak. Na mateřskou dovolenou (peněžitá pomoc v mateřství) má nárok jen ten kdo splní zákonné podmínky. Jak je to s nárokem na mateřskou a rodičovskou dovolenou, a jak jí získat, i když nesplníte podmínky?

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená a s ní související peněžitá pomoc v mateřství je forma nemocenské dávky, na kterou má nárok žena která čeká narození dítěte. Na mateřskou je možné nastoupit 6 – 8 týdnů před porodem. Dálka mateřské dovolené je maximálně 28 týdnů (v případě že žena porodí 2 a více dětí je mateřská dovolená delší – maximální délka je 37 týdnů.

Podmínky získání mateřské

Mezi hlavní podmínky pro získání mateřské (peněžitá pomoc v mateřství) patří především:

  • V době nástupu na mateřskou dovolenou musí být žadatelka účastníkem nemocenského pojištění. To v praxi znamená, že musí mít zaměstnání nebo si jako OSVČ odvádět nemocenské pojištění.
  • Pokud žena není zaměstnaná a neodvádí si nemocenské pojištění, může mít i přesto nárok na mateřskou dovolenou, pokud je v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta je u mateřské dovolené stanovena na maximálně 180 kalendářních dní (pokud ale nemocenské pojištění trvalo kratší dobu než 180 dní, pak ochranná lhůta trvá jen po tuto kratší dobu). Navíc pokud nemocenské pojištění zaniklo ještě před tím, než žena otěhotněla, pak ochranná lhůta trvá pouze 7 kalendářních dnů.
  • Další podmínkou pro nárok na mateřskou je to, že účast na nemocenském pojištění trvala minimálně 270 kalendářních dní v předchozích 2 letech. Pozor hlavně na to že v době kdy jste zaregistrování na úřadu práce, tak za vás stát neodvádí nemocenské pojištění (nezaměstnaným stát platí pouze zdravotní pojištění).
  • Pokud žena pracuje jako OSVČ, musí být v době 1 rok před nástupem na mateřskou alespoň po dobu 180 kalendářních dní plátcem nemocenského pojištění (dobrovolné nemocenské pojištění pro OSVČ činí 1,4 % z vyměřovacího základu).

Pokud žena nesplňuje tyto podmínky tak na mateřskou dovolenou nemá nárok. Nemá tedy nárok ani na dávky peněžitá pomoc v mateřství.

V takovém případě pak žena automaticky nastupuje na čtyřletou rodičovskou dovolenou. Pokud totiž není nárok na mateřskou dovolenou, není si následně ani možné volit variantu rodičovské dovolené.

One comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *