Nárok na sociální dávky

Sociální dávka – porodné

Narození dítěte je nádherná událost, která sebou ovšem nese nejen radosti, ale i starosti s financováním nového potomka. O porodné žádají rodiny s nízkými příjmy, kterým je tato dávka určena. Stát přispívá na náklady spojené s narozením prvního a druhého dítěte, lze o porodné požádat i v případě, pokud dítě přebíráte do trvalé péče.

U prvního dítěte se vyplácí částka 13 000 Kč a u druhého potomka tato částka činí 10 000 Kč.

Kdo může o porodné žádat?

Každá rodina, která měla v kalendářním čtvrtletí předcházejícím čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, příjmy nižší než 2,7 násobek životního minima. Na porodné u prvního dítěte dosáhnete, pokud váš čistý měsíční příjem bude činit max. 20 817 korun, matka-samoživitelka může požádat o dávku, pokud její příjem je v maximální výši 13 176 korun. Máte-li dvě děti a prvnímu potomkovi je méně než šest let máte na porodné nárok, dosahuje-li váš příjem max. výše 25 515 korun měsíčně, u matky-samoživitelky do 17 874 korun. V případě staršího sourozence se hranice životního minima ještě mírně zvyšuje.

Do limitu příjmů se k výdělkům ze zaměstnání nebo z podnikání (čisté, tj. po zaplacení daní a pojistného) připočítávají i sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti či třeba důchody.

Musí být rodiče manželé?

Není to podmínka, stejná pravidla platí i pro partnery, kteří žijí ve společné domácnosti, kdy se jejich příjmy pro výpočet dávky sčítají.  Do konečného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Upozornění! Pokud se hovoří o čtvrtletním příjmu, jde o kalendářní čtvrtletí a má to být čtvrtletí předcházející tomu, ve kterém se dítě narodilo. Pokud se dítě narodí v květnu, předcházející kalendářní čtvrtletí je leden až březen. Nezapomeňte, že o porodné je nutné zažádat nejpozději do jednoho roku od narození dítěte, a to i v případě, že přebíráte dítě do své trvalé péče, jinak nárok zaniká.

Doklady potřebné k žádosti

  • Doklad o výši čtvrtletního příjmu – příloha k žádosti o porodné
  • Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou
  • Žádost je možné podat také elektronicky přímo na webu Ministerstva práce a sociálních věcí – potřebovat k tomu ovšem budete elektronický podpis nebo datovou schránku.

Porodné v případě dvojčat

Pokud se vám narodí dvojčata, první z nich má nárok na porodné ve výši 13 000 Kč, na druhé získáte pouze druhou určenou částku a to je 10 000 Kč. Máte-li ovšem doma už jednoho potomka, máte nárok pouze na jednu dávku a to ve výši 10 000 Kč. A to platí i v případě, že se vám narodí čtyřčata. Sociální dávka se vyplácí pouze na první dvě živě narozené děti.

Mohou požádat i adoptivní rodiče?

Ano, ale dítě nesmí být starší jednoho roku. Splňovat pochopitelně musíte všechny výše uvedené podmínky, stejně jako jiní rodiče.

Pokud přijmete do trvalé péče druhé dítě, máte i vy nárok na 10 000 Kč, u třetího a na další děti již nárok na tuto sociální dávku nemáte.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *