Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská a rodičovská dovolená se velmi často zaměňuje. Mnoho žen si myslí, že při narození dítěte mají automaticky nárok na „mateřskou“. Ale není tomu tak. Na mateřskou dovolenou (peněžitá pomoc v mateřství) má nárok jen ten kdo splní zákonné podmínky. Jak je to s nárokem na mateřskou a rodičovskou dovolenou, a jak jí získat, i když nesplníte podmínky? Pokračování

Přídavky na dítě

Přídavek na dítě je dlouhodobá dávka, která se dává v pravidelných měsíčních splátkách rodinám s dětmi. Cílem je pokrýt hlavní náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Máte-li příjem nižší než 2,4 násobek částky životního minima rodiny, můžete si o tuto sociální dávku požádat. Přitom se posuzuje celkový příjem za předchozí kalendářní rok, kde se bere v potaz i rodičovský příspěvek. Zohledňují se nejen příjmy rodičů, ale i příjem výdělečně činných dětí a to i v případě, pokud mají při škole brigádu. Pokračování