Přídavek na bydlení

Příspěvek na bydlení se poskytuje těm rodinám, které díky svým nízkým příjmům nejsou schopni splácet své závazky. Výši sociální dávky ovlivňuje výše příjmů všech výdělečných členů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Níže uvádíme odpovědi na nejčastěji otázky zájemců o přídavek na bydlení. Pokračování