Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská a rodičovská dovolená se velmi často zaměňuje. Mnoho žen si myslí, že při narození dítěte mají automaticky nárok na „mateřskou“. Ale není tomu tak. Na mateřskou dovolenou (peněžitá pomoc v mateřství) má nárok jen ten kdo splní zákonné podmínky. Jak je to s nárokem na mateřskou a rodičovskou dovolenou, a jak jí získat, i když nesplníte podmínky? Pokračování

Sociální dávka – porodné

Narození dítěte je nádherná událost, která sebou ovšem nese nejen radosti, ale i starosti s financováním nového potomka. O porodné žádají rodiny s nízkými příjmy, kterým je tato dávka určena. Stát přispívá na náklady spojené s narozením prvního a druhého dítěte, lze o porodné požádat i v případě, pokud dítě přebíráte do trvalé péče. Pokračování

Kdy můžete zažádat o rodičovský příspěvek

Jedná se o dávku navazující na finanční pomoc v mateřství jinak řečeno mateřskou, pokud mateřskou nepobíráte, můžete o rodičovský příspěvek požádat ihned po narození potomka. Dávka se vyplácí pouze do maximální výšky 220 000 Kč. Tato částka se rozděluje do měsíčních splátek a vyplácí se od dvou do čtyř let věku nejmladšího dítěte. Pokračování