Přídavek na bydlení

Příspěvek na bydlení se poskytuje těm rodinám, které díky svým nízkým příjmům nejsou schopni splácet své závazky. Výši sociální dávky ovlivňuje výše příjmů všech výdělečných členů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Níže uvádíme odpovědi na nejčastěji otázky zájemců o přídavek na bydlení. Pokračování

Přídavky na dítě

Přídavek na dítě je dlouhodobá dávka, která se dává v pravidelných měsíčních splátkách rodinám s dětmi. Cílem je pokrýt hlavní náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Máte-li příjem nižší než 2,4 násobek částky životního minima rodiny, můžete si o tuto sociální dávku požádat. Přitom se posuzuje celkový příjem za předchozí kalendářní rok, kde se bere v potaz i rodičovský příspěvek. Zohledňují se nejen příjmy rodičů, ale i příjem výdělečně činných dětí a to i v případě, pokud mají při škole brigádu. Pokračování

Sociální dávky – pohřebné

Úmrtí blízké osoby prožíváme těžce a nezáleží na tom, jakého jsme vyznání.  V Česku se nevyskytují reklamy spojené s pohřbem, takže mnozí pozůstalí ani netuší, zda mají nárok na státní sociální podporu pro financování obřadu. Legálním místem odpočinku jsou hroby nebo hrobky na pohřebišti, urnové háje a rozptylové louky. Pokračování