Přídavek na bydlení

Příspěvek na bydlení se poskytuje těm rodinám, které díky svým nízkým příjmům nejsou schopni splácet své závazky. Výši sociální dávky ovlivňuje výše příjmů všech výdělečných členů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Níže uvádíme odpovědi na nejčastěji otázky zájemců o přídavek na bydlení.

Kdy je příspěvek na bydlení vyplácen?

Pokud 30 procent (v metropoli 35 procent) příjmů vaší rodiny nepokryje náklady na bydlení, můžete zažádat o příspěvek na bydlení.

Kde všude je možné o sociální dávku žádat?

Na Úřadu práce, který je v místě nebo poblíž vašeho trvalého bydliště.

Jaké doklady budou požadovány?

Vyplníte jednoduchý formulář se žádosti o příspěvek na bydlení, který je běžně přístupný na ÚP nebo si jej můžete stáhnout z portálu mpsv.cz. Prokážete se svým občanským průkazem, vyžadován je i rodný list dětí do 15 let (pokud s vámi žijí v bytě), dále doklad o výši čtvrtletního příjmu (do příjmu se započítává i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek) a doklad o výši nákladů na bydlení. Taktéž si musíte přichystat nájemní smlouvu nebo doklad o vlastnictví nemovitosti.

Rozdělení nákladů na bydlení

U nájemních bytů se započítává nájemné a další náklady spojené s užíváním bytu. Srovnatelné náklady jsou součástí nákladů na bydlení pro bydlení v osobním nebo družstevním vlastnictví.

Počet osob v rodině

 • 1 – 1 923 Kč
 • 2 – 2 632 Kč
 • 3 – 3 411 Kč
 • 4 a více – 4 150 Kč

Pevná paliva

Počet osob v rodině

 • 1 – 706 Kč
 • 2 – 966 Kč
 • 3 – 1 263 Kč
 • 4 a více – 1 561 Kč

Normativní náklady

Normativní náklady na bydlení se posuzují s ohledem na velikost města bydliště rodiny, započítávány jsou ceny služeb a energií v přepočtu na rozlohu bytů v závislosti na počtu osob, které zde trvale pobývají.

Do žádosti se započítávají hrubé nebo čisté příjmy?

Určující je “čistý” příjem jednotlivce nebo celé rodiny, ovšem nezapočítává se pouze výdělek, ale také důchod, rodičovský příspěvek, alimenty, přídavky na děti apod.

Mohu požádat zpětně o příspěvek na bydlení?

Ano, ale nesmí uplynout lhůta tři měsíce.

Je omezena doba brání příspěvku?

Ano, sociální dávka se vyplácí pouze po dobu 84 měsíců během posledních 10 let. Bez časového omezení ho mohou pobírat zdravotně postižení lidé a osoby s věkem nad 70 let.

Mohou požádat o příspěvek lidé žijící v pronajatých bytech?

Ano, pokud splní všechny stanovené podmínky a jsou v bytě přihlášení k trvalému pobytu.

Ovlivňuje nárok na příspěvek velikost bytu?

Ne. V žádosti se zohledňuje příjem žadatele a náklady na bydlení.

Výpočet příspěvku na bydlení

 • Jedná se o nájemní byt v Ostravě
 • Čisté příjmy dvou osob – 23 000 Kč
 • Měsíční nájem včetně energií a poplatků –  9 000 Kč

Výpočet: 23 000 Kč x 0,30 (třicet procent) = 6900 Kč.

Jak je patrné 30 % z příjmu nestačí na pokryt náklady na nájem. Dle zákonu, který stanovuje, že v městech nad 100 tis. obyvatel s počtem dvou osob se v nájemních bytech přispívá max. částka 8 945 Kč, bude činit doplatek 2045 Kč (8945 Kč – 6900 Kč = 2045 Kč).

Nárok na příspěvek na bydlení má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby s trvalým pobytem v České republiky, a dále občané Evropské unie dle Nařízení Rady (EEC) 1408/71 a 1612/68. U cizince se za trvalý pobyt na území České republiky považuje pobyt po uplynutí jednoho roku (365 dní) ode dne, kdy se přihlásil k pobytu, nezapočítává se doba, kdy cizinec žádá o azyl a je umístěn v některém pobytovém středisku.

2 comments

 1. Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li nemám nárok na nějaké dávky od OSSZ. Jsem nezaměstnaná, bez peněz a bez podpory. Mám dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, pobírala jsem částeční invalidní důchod, který mi byl odebrán. Prosím o písemnou odpověď.
  Děkuji.

 2. Dobrý den,chtela jsem se zeptat,proc jeste neprisel prispevek na bydlení za 7/2020,jindy mi chodi 9 den v mesíci. Jsem ve starobním duchodu. Dekuji za odpoved.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.