Přídavky na dítě

Přídavek na dítě je dlouhodobá dávka, která se dává v pravidelných měsíčních splátkách rodinám s dětmi. Cílem je pokrýt hlavní náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Máte-li příjem nižší než 2,4 násobek částky životního minima rodiny, můžete si o tuto sociální dávku požádat. Přitom se posuzuje celkový příjem za předchozí kalendářní rok, kde se bere v potaz i rodičovský příspěvek. Zohledňují se nejen příjmy rodičů, ale i příjem výdělečně činných dětí a to i v případě, pokud mají při škole brigádu.

Výše přídavků na nezaopatřené dítě podle § 18 zákona č. 117/1995 Sb. do 6 let je 500 Kč, od 6 do 15 let – 610 Kč, od 15 do 26 let – 700 Kč. Nezaopatřené dítě je potomek školou povinný žijící ve společné domácnosti rodičů nebo studuje či je zdravotně postižený, hranice věku u této dávky je 26 let.

Kdo má nárok na přídavek na dítě?

Pouze osoby s trvalým pobytem na území České republiky, dále občané Evropské unie, krytí nařízením EP a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009 nebo nařízením Rady (ES) č. 1408/71 a 1612/68. Cizinec může požádat o přídavek na dítě, pokud pobývá trvale na území České republiky více jak 365 dní ode dne hlášení k pobytu, nezapočítává se období, kdy cizinci žádají o udělení azylu a jsou ubytování v pobytovém středisku Ministerstva vnitra.

Posuzování nároků na přídavky na dítě

Posuzovatel se nezajímá o majetek rodiny, ale pouze o jeho „čisté“ příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny. Základem pro stanovení nároku je životní minimum, lze k této dávce pobírat souběžně i další SSP.

Co je to čistý příjem?

Jedná se o příjem po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle zákona o daních z příjmů, nezapočítává se ani výživné.

Vyplácení přídavků na dítě

Žádost o přídavek na dítě se vyřizuje na kontaktních místech trvalého bydliště na příslušném úřadu práce, kde je k tomu určený formulář předepsaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vyplácení přídavků na dítě lze bezhotovostně, dávky budou chodit do některé z bank na vás osobní účet nebo získáte hotovost prostřednictvím peněžní poukázky, nárok na výplatu přídavku na dítě zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který přídavek na dítě náleží.

Maximální měsíční příjem domácnosti, která letos dostane přídavek

2 rodiče a 1 dítě ve věku

 • do 6 let: 18 504 Kč
 • od 6 do 15 let: 19 464 Kč
 • od 15 do 26 let: 20 208 Kč

2 rodiče a 2 děti ve věku

 • 0 – 6: 22 680 Kč
 • 6 – 15: 24 600 Kč
 • 15 – 26: 26 088 Kč
 • 0 – 6 a 6 – 15: 23 640 Kč
 • 6 – 15 a 15 – 26: 25 344 Kč
 • 0 – 6 a 15 – 26: 24 384 Kč

1 rodič a 1 dítě ve věku

 • do 6 let: 11 712 Kč
 • od 6 do 15 let: 12 672 Kč
 • od 6 do 15 let: 13 416 Kč

1 rodič a 2 děti ve věku

 • 0 – 6: 15 888 Kč
 • 6 – 15: 17 808 Kč
 • 15 – 26: 19 296 Kč
 • 0 – 6 a 6 – 15: 16 848 Kč
 • 6 – 15 a 15 – 26: 18 552 Kč
 • 0 – 6 a 15 – 26: 17 592 Kč

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *