Sociální dávky – pohřebné

Úmrtí blízké osoby prožíváme těžce a nezáleží na tom, jakého jsme vyznání.  V Česku se nevyskytují reklamy spojené s pohřbem, takže mnozí pozůstalí ani netuší, zda mají nárok na státní sociální podporu pro financování obřadu. Legálním místem odpočinku jsou hroby nebo hrobky na pohřebišti, urnové háje a rozptylové louky.

Pohřebiště dělíme na veřejné a neveřejné, která spravují registrované církve či různá náboženská společenství, které jsou státem respektované. Máte-li zájem o sociální dávku známou jako pohřebné, tak na ní nedosáhnete, pokud využijete neveřejné pohřebiště, cena v tomto případě není lehce zjistitelná a je odvislá od zvolené podoby obřadu.

Nabídky pohřebních služeb jsou různé, nabízejí honosné či levné verze obřadu, výjimkou není splátkový kalendář nebo si svůj pohřeb můžete zaplatit během svého života. Pohřebnictví je spolufinancované státem, formou adresné dávky sociální podpory – pohřebné. Celková cena pohřbu běžně dosahuje 2-násobku až 4-násobku pohřebného.

Kdo si může požádat o pohřebné?

  • Nárok na sociální dávku vzniká osobě, která zařizuje pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči takového dítěte. Za neopatřené dítě se považuje také student do 26 let. Pokud se vám narodí dítě mrtvé, i v té situaci je možné o dávku požádat.

Má vliv výše příjmu na posuzování nároku?

  • Nemá!

Výše pohřebného pro rok 2016

  • Jedná se o jednorázovou dávku ve výši 5 000 Kč.

Doklady potřebné k vyřízení pohřebného

Doklad – Žádost o pohřebné získáte na příslušné pobočce Úřadu práce, a spolu s tímto formulářem musíte doložit průkaz totožnosti žadatele (rodný list či jiný doklad stvrzující, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte), dále je požadováno potvrzení o studiu, faktura za vypravení pohřbu, úmrtní list zesnulé osoby, doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu a doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, což lze učinit i elektronicky.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.