O jaké sociální dávky si můžete zažádat

Sociální dávky jsou jedním ze způsobů, jak stát pomáhá sociálně slabším občanům, nebo těm, kdo se dostali do hmotné nouze. Systém státní sociální podpory zahrnuje především tyto sociální dávky: dávky pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima), doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné.

Nárok na sociální dávky

Podmínky získání se pro jednotlivé sociální dávky liší. U většiny sociálních dávek, je jejich nárok většinou omezen tím, jaké má žadatel příjmy. Zákon definuje životní minimum a existenční minimum. V případě že osoba nebo rodina nemá příjmy, které by dosahovali výše životního minima (nebo jeho násobku) získává nárok na sociální dávky

Přídavky na dítě

Tato sociální dávka je poskytována všem rodinám, které mají děti a jejichž příjmy nepřesahují 2,4 násobek životního minima. To, kolik jsou přídavky na dítě, závisí na věku dítěte. Existují 3 různé přídavky na dítě:

 • nezaopatřené dítě do 6 roků = 500 Kč (údaj platný pro rok 2011)
 • nezaopatřené dítě do 6 – 15 roků =610 Kč (údaj platný pro rok 2011)
 • nezaopatřené dítě do 15 – 26 roků =700 Kč (údaj platný pro rok 2011)

Rozhodujícím faktorem pro získání této sociální dávky jsou příjmy rodiny. Pokud tyto příjmy v rozhodném období nepřekročí částku 2,4 násobek životního minima (více viz výpočet životní minimum), rodina má nárok na přídavek na dítě.

Rozhodné období pro přídavky na dítě je předchozí kalendářní rok. V období 1. 10. 2010 – 30. 9. 2011 se tedy posuzují příjmy za rok 2009. V období 1. 1. 2011 – 30. 9. 2012 se pak budou posuzovat příjmy za rok 2010.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek, je další ze sociálních dávek. U rodičovského příspěvku ale není žádné omezení na výši příjmu. Tuto sociální dávku tak může získat každý bez ohledu na to, jaké jsou jeho příjmy. Jedinou podmínkou pro nárok na rodičovský příspěvek je to, aby žadatel celodenně pečoval o dítě, které je nejmladší v rodině.

Rodičovský příspěvek (nebo také někdy nazýván jako „rodičovská dovolená“) zpravidla navazuje na mateřskou dovolenou. Rodičovský příspěvek je poskytován ve 3 variantách:

 • Dvouletá rodičovská dovolená = 19 měsíců ve výši 11 400 Kč
 • Tříletá rodičovská dovolená = 31 měsíců ve výši 7 600 Kč
 • Čtyřletá rodičovská dovolení = 9 měsíců ve výši 7 600 Kč a následně 39 měsíců ve výši 3800 Kč

Dvouletou a tříletou variantu rodičovské dovolené si ale může zvolit pouze ten rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství (více o tom, jak získat kratší variantu rodičovské dovolené, i když na ni nemáte nárok, najdete zde).

Na rodičovský příspěvek má nárok jak matka dítěte, tak i otec (může ho ale pobírat pouze jeden z nich). Dále platí, že na rodičovský příspěvek máte nárok, i když chodíte do práce. Jediné co nesmíte, je dát dítě do jeslí nebo školy (povolené jsou maximálně 3 dny v měsíci).

Přídavky na bydlení

Další dávkou, na kterou můžete mít nárok, jsou i přídavky na bydlení. U této dávky není striktně daná hranice příjmů, při kterých máte nárok. Pro nárok na přídavek na bydlení se posuzují příjmy a především náklady na bydlení.

U přídavků na bydlení je také rozdíl v tom, jak se posuzuje okruh společně posuzovaných osob. Zatímco u dávek pomoci ve hmotné nouzi jsou rozhodující příjmy osob ve společné domácnosti (bez ohledu na trvalé bydliště), pro přídavky na bydlení naopak rozhoduje to, kdo má v daném bytě uvedené bydliště.

Nárok na přídavky na bydlení mají ale pouze ti, kdo mají v daném bytě uvedené trvalé bydliště. Žádost si tedy může podat pouze majitel bytu (v osobním vlastnictví nebo majitel družstevního bytu) nebo ten kdo má uzavřenou nájemní smlouvu a zároveň má v bytě trvalé bydliště.

Přídavky na bydlení se také vyplácí vždy zpětně. Při podání žádosti o tyto sociální dávky je nutné doložit příjmy za předchozí 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí) a současně i náklady na bydlení ve stejném období. Mezi náklady na bydlení se počítá jednak samotný nájem, a dále i některé služby (především elektřina, plyn nebo další). Co se naopak nepočítá, jako náklady na bydlení jsou například poplatky za hypotéku, pojištění domácnosti nebo třeba platby které jsou určeny do fondu oprav.

Sociální příplatek

Sociální příplatek patří mezi ty sociální dívky, které nejsou určeny pro „běžné“ občany, ale jsou určeny především pro ty rodiny, které pečují alespoň o jedno zdravotně nebo tělesně postižené dítě. Další podmínkou pro získání sociálního příplatku je pak to, že příjmy rodiny v rozhodném období nepřekročí dvojnásobek životního minima

Sociální dávky – porodné

Sociální dávky porodné je vyplácena všem rodinám při narození prvního dítěte, pokud příjmy rodin nepřekročí 2,4 násobek životního minima. Pro nárok na porodné se zohledňuje jak příjem matky dítěte, tak i otce a to i když nežijí ve společné domácnosti.

Sociální dávky – pohřebné

Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

Pomoc ve hmotné nouzi

Dávky pomoci ve hmotné nouzi  – tedy příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima), doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc jsou určeny především těm rodinám a jednotlivcům, jejichž příjmy nedosahují ani základního životního minima (nebo existenčního minima).

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí (nebo také doplatek do životního minima) je jednou z hlavních dávek pomoci ve hmotné nouzi. Tato dávka se vyplácí v případě kdy osoba (nebo okruh společně posuzovaných osob – většinou se jedná o osoby ve společné domácnosti) nedosahuje životního minima.

Životní minimum jednotlivce v roce 2011 je částka 3126 Kč. Pokud někdo žije sám a nemá žádné příjmy nebo jsou jeho příjmy nižší než tato částka, pak má nárok právě na tuto dávku.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení se liší od jiné sociální dávky – přídavky na bydlení. Někdy si žadatelé tyto dvě dávky pletou. Každá z těchto dvou sociálních dávek je určená pro jiný typ žadatele. Zatímco přídavky na bydlení jsou určeny i pro ty, jejichž příjmy přesahují životní minimum, doplatek na bydlení je určený pro ty občany, kteří se nacházejí ve hmotné nouzi.

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt a jehož příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí společně posuzovaných osob.

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. Doplatek na bydlení lze přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože její příjem/příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3 násobek této částky.

One comment

 1. Dobrý den, ráda bych se zeptala, o jaké sociální dávky si můžu zažádat. Doposud jsem pobírala částečný invalidní důchod, momentálně jsem bez peněžních prostředků. Nejsem zcela zdráva. Zaměstnání hledám.
  Odpovězte mi prosím na e-mail.
  alena.kocianova@tiscali.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *