Pomoc v hmotné nouzi

Hmotná nouze je situace, kdy má osoba či rodina nízké příjmy a nezvládá financovat základní životní potřeby. Podmínkou je, že žadatel prokazatelně nedokáže si sám zvýšit své příjmy, nemůže nic prodat nebo pronajmout, či jiným způsobem přijít k penězům.  A to je důvod, proč je situace žadatele příslušnými úřady detailně prověřována. Platí zde zásada, že ten kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten kdo pracovat nechce. A kdo je ke zvýšení své životní úrovně pasívní, tak mu maximálně mohou být přiznány dávky jen do výše existenčního minima.

Kdo může požádat o hmotnou nouzi?

Do pomoci v hmotné nouzi patří následující dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. O pomoc v hmotné nouzi může požádat občan s trvalým bydlištěm České republiky, pobývá zde se svou rodinou a děti navštěvují základní školu či studují. Dále všichni ti, kterým byl udělen azyl, případně i cizinec bez trvalého pobytu v ČR, ale právo mu zaručuje Evropská sociální charta. Pomoc v hmotné nouzi může získat i občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce a cizinec s povolením povolením k dlouhodobému pobytu na území České republiky. Pokud jste cizinec a máte vážné zdravotní problémy, taktéž máte nárok na okamžitou pomoc v nouzi.

 Kdo nemá nárok na hmotnou nouzi?

Kdo odmítá nabízenou práci, nechce zvýšit své příjmy a není evidován na Úřadu práce. Kdo bez vážných důvodů ukončil své zaměstnání a nemá nárok na plnou nemocenskou, dále samostatně výdělečné činná osoba, jejíž příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění. O hmotnou nouzi nemohou požádat ani rodiče dětí, které pravidelně nedocházejí do školy a rodičům byla za to uložena sankce nebo je žadatel ve výkonu zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody nebo vazbě.

Jak se dojde k nedostatečnému příjmu?

Při posuzování nároku se zkoumají čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70 %.  Příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 21 dnů se započítávají ve výši 80 %. Ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100 %, ale příspěvek na živobytí se nezapočítává. Při vyřizování žádosti o dávku se musí předložit doklad o příjmu z období posledních 3 měsíců před podáním.

Jak pomoc v hmotné nouzi získat?

Na příslušnou pobočku Úřadu práce donesete svou žádost, kde bude posouzena.  Tiskopis žádosti je k mání přímo na ÚP nebo si ho můžete vytisknout, či vyplnit online a pak vytisknout z portálu mpsv.cz. Stanovování výše dávky je celkem složité, a proto postupujte přesně podle pokynu kompetentního pracovníka.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *