Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je jedna z dávek, která je zahrnuta v pomoci v hmotné nouzi. Smí o ní požádat jednotlivec nebo celá rodina, ale bezpodmínečně musí prokázat, že skutečně po zaplacení bydlení nemají žádné finance na živobytí. A přitom nemáte možnost získat příjem a to nejen výdělkem, ale ani prodejem majetku či pronájmem nemovitostí.   Kdo rozhoduje o výši příspěvku na živobytí? Úředníci z Úřadu práce, pod který spadáte. A na rozdíl od jiných sociálních dávek je nebudou zajímat jen vaše příjmy, ale i váš majetku a příjmy rodičů či samostatně výdělečných dětí, pokud žijete ve společné domácnosti.  Žádost na příspěvek na živobytí si můžete vyzvednou na ÚP nebo vyplnit online a poté vytisknout na portálu mpsv.cz.

Částky životního minima jednotlivců a rodin v roce 2016 dosahují:

 • jedinec 3410 Kč,
 • první dospělý v domácnosti 3140 Kč,
 • druhý (a každý další) dospělý 2830 Kč,
 • dítě do 6 let 1740 Kč,
 • dítě do 15 let 2140 Kč,
 • dítě do 26 let 2450 Kč.

Kdo má nárok na příspěvek na živobytí?

Máte-li v České republice trvalý pobyt a prokazatelně zde s celou svou rodinou žijete, případně máte azyl či doplňkovou ochranu. Taktéž cizinec, pokud disponuje právem, které mu poskytla Evropská sociální charta, stejně tak může požádat o příspěvek na živobytí člen státu Evropské unie je-li hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, případně tato povinnost vyplývá z předpisu Evropských společenství, totéž platí i pro jeho rodinného příslušníka, dále dlouhodobě pobývající cizinec s trvalým bydlištěm v ČR (dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území jiného členského státu EU).

Kdo nemá nárok?

 • Kdo není v evidenci uchazečů o zaměstnání.
 • Kdo prokazatelně nemá zájem nějakým způsobem zvýšit svůj příjem.
 • Kdo stále bez nějakého důvodu odmítá nabízenou práci.
 • Kdo byl zaměstnán a záměrně si způsobil pracovní neschopnost nebo samostatně výdělečné činná osoba, jejíž příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění.
 • Kdo nedbá o své děti a nesnaží se zajistit jejich pravidelnou školní docházku a z toho důvodu mu byla uložena sankce.
 • Kdo je ve výkonu zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody nebo vazbě.
Příspěvek na živobytí
nosheep / Pixabay

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.