Nárok na sociální dávky

Sociální dávka patří občanovi v hmotné nouzi a fyzickým osobám, které se s občanem společně posuzují, pro zajištění základních životních podmínek. Poskytují se tři základní sociální dávky – doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc.

Příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení mohou požádat rodiny s nízkými příjmy, jež splňují tyto dvě podmínky –  náklady na bydlení musí přesáhnout 30 % příjmů žadatele (v hlavním městě až 35%), náklady na bydlení rodiny nesmí být vyšší než státem definované v daném městě.

Rodičovský příspěvek

O tuto dávku lze požádat ihned po narození dítěte. Nárok mají všichni rodiče, kteří se zodpovědně starají po celou dobu o svého nejmladšího potomka, podmínka – oba, dítě i rodič musí mít trvalé bydliště i místo pobytu v České republice. Během dvou až čtyř let můžete od státu obdržet maximální výši příspěvku – 220 000 Kč.

Porodné

Nárok na porodné mají rodiny s příjmy nižšími, než je 2,7 násobek jejich životního minima a poskytuje se jako jednorázový příspěvek rodinám pouze u narození prvního a druhého dítěte. Výše příspěvku u prvního dítěte – 13 000 Kč, u druhého dítěte 10 000 Kč a při narození dvojčat 23 000 Kč, pokud nemáte už staršího potomka.

Peněžitá pomoc v mateřství

Tato pomoc v mateřství se obecně nazývá mateřská, a částečně nahrazuje příjem matky v období před porodem a těsně po porodu. Podmínka – účast žadatele na nemocenském pojištění. Maximální výše nemocenské dávky je 32 640 Kč (průměrná měsíční hrubá mzda musí v tomto případě činit 80 900 Kč).

Přídavek na dítě

O přídavek na dítě mohou požádat rodiny, které mají dlouhodobě nízký příjem –  nižší než 2,4 násobek životního minima. Dávky při splnění určitých podmínek lze čerpat na dítě až do jeho 26 let věku. Příspěvek je stanoven paušálně a o jeho výši rozhoduje věk dítěte. Měsíčně lze na jedno dítě do 6 let získat 500 Kč, od 6 do 15 let 610 Kč a za potomka od 15 do 26 let 700 Kč.

Nárok na sociální dávky
Engin_Akyurt / Pixabay

Pohřebné
Na pohřebné má nárok osoba, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo rodiči takového dítěte. Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.