Sociální dávka – porodnéTryJimmy / Pixabay

Narození dítěte je nádherná událost, která sebou ovšem nese nejen radosti, ale i starosti s financováním nového potomka. O porodné žádají rodiny s nízkými příjmy, kterým je tato dávka určena. Stát přispívá na náklady spojené s narozením prvního a druhého dítěte, lze o porodné požádat i v případě, pokud dítě přebíráte do trvalé péče. Pokračování

Přídavek na bydlení

Ajale / Pixabay

Příspěvek na bydlení se poskytuje těm rodinám, které díky svým nízkým příjmům nejsou schopni splácet své závazky. Výši sociální dávky ovlivňuje výše příjmů všech výdělečných členů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Níže uvádíme odpovědi na nejčastěji otázky zájemců o přídavek na bydlení. Pokračování


O jaké sociální dávky si můžete zažádat

Leroy_Skalstad / Pixabay

Sociální dávky jsou jedním ze způsobů, jak stát pomáhá sociálně slabším občanům, nebo těm, kdo se dostali do hmotné nouze. Systém státní sociální podpory zahrnuje především tyto sociální dávky: dávky pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima), doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. Pokračování